Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Thể dục T. Anh Hóa học Ngữ văn T. Anh
Tiết 2 Toán Thể dục Ngữ văn Địa Lí GDCD T. Anh
Tiết 3 Toán Vật lí Vật lí Ngữ văn Công nghệ Sinh học
Tiết 4 Địa Lí Tin học Toán Ngữ văn Toán Lịch Sử
Tiết 5 Ngữ văn Sinh học Tin học GD QP-AN Hóa học SHL