Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B1 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Ngữ văn Toán Hóa học Toán Vật lí
Tiết 3 Ngữ văn Toán Hóa học Toán Vật lý TC
Tiết 4 T. Anh Vật lí Sinh học Hóa học
Tiết 5 T. Anh Vật lí Sinh học Hóa học