Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Ngữ văn T. Anh Thể dục Hóa học
Tiết 2 Hóa học Toán Ngữ văn Ngữ văn Thể dục Sinh học
Tiết 3 GDCD Địa Lí T. Anh Sinh học Sinh học Địa Lí
Tiết 4 Toán Lịch Sử T. Anh Vật lí Vật lí Tin học
Tiết 5 Toán GD QP-AN Hóa học Công nghệ Tin học SHL