Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B2 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Toán Vật lí Toán Hóa học Hóa học
Tiết 3 Toán Vật lí Toán Hóa học Hóa học
Tiết 4 Ngữ văn T. Anh Sinh học Vật lý TC
Tiết 5 Ngữ văn T. Anh Sinh học Vật lí