Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Tin học Toán Công nghệ GDCD Sinh học
Tiết 2 Toán Ngữ văn Toán Vật lí Sinh học Hóa học
Tiết 3 Sinh học Toán Thể dục Tin học Ngữ văn Vật lí
Tiết 4 Hóa học Địa Lí Thể dục GD QP-AN Ngữ văn Địa Lí
Tiết 5 Lịch Sử T. Anh T. Anh T. Anh Hóa học SHL