Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Thể dục Sinh học Sinh học Địa Lí
Tiết 2 Sinh học Ngữ văn Thể dục Vật lí Hóa học Tin học
Tiết 3 GDCD T. Anh Địa Lí Toán Ngữ văn Hóa học
Tiết 4 Công nghệ GD QP-AN T. Anh T. Anh Toán Vật lí
Tiết 5 Toán Lịch Sử Vật lí Tin học Toán SHL