Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GD QP-AN T. Anh Ngữ văn Tin học Ngữ văn
Tiết 2 Toán Lịch Sử T. Anh Toán Sinh học Ngữ văn
Tiết 3 T. Anh Thể dục Sinh học GDCD Hóa học Toán
Tiết 4 Tin học Thể dục Hóa học Công nghệ Vật lí Toán
Tiết 5 Hóa học Địa Lí Địa Lí Vật lí Vật lí SHL