Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B5 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 T. Anh Toán Vật lí Hóa học Sinh học
Tiết 3 T. Anh Toán Vật lí Hóa học Sinh học
Tiết 4 Toán Ngữ văn T. Anh TC Vật lí
Tiết 5 Toán Ngữ văn T. Anh Vật lí