Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Địa Lí Thể dục Địa Lí T. Anh T. Anh
Tiết 2 Vật lí Hóa học Thể dục Vật lí Lịch Sử T. Anh
Tiết 3 Tin học Ngữ văn Ngữ văn Sinh học Toán Hóa học
Tiết 4 Toán Ngữ văn Hóa học Toán GDCD Tin học
Tiết 5 GD QP-AN Vật lí Công nghệ Toán Sinh học SHL