Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Thể dục GDCD Toán Ngữ văn Tin học
Tiết 2 T. Anh Thể dục Tin học Địa Lí Toán Địa Lí
Tiết 3 Sinh học Hóa học T. Anh Công nghệ Toán Vật lí
Tiết 4 GD QP-AN Ngữ văn T. Anh Vật lí Sinh học Hóa học
Tiết 5 Vật lí Ngữ văn Toán Hóa học Lịch Sử SHL