Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Toán Vật lí
Tiết 2 GDCD GD QP-AN Ngữ văn Toán T. Anh Toán
Tiết 3 Vật lí Công nghệ Thể dục Toán T. Anh T. Anh
Tiết 4 Sinh học Vật lí Thể dục Địa Lí Tin học Địa Lí
Tiết 5 Tin học Hóa học Hóa học Sinh học Lịch Sử SHL