Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Thể dục Vật lí Sinh học Tin học
Tiết 2 GD QP-AN T. Anh Thể dục Tin học Ngữ văn GDCD
Tiết 3 Địa Lí Địa Lí Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn
Tiết 4 Ngữ văn Toán Vật lí Hóa học Hóa học Toán
Tiết 5 Công nghệ Toán Sinh học Toán T. Anh SHL