Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B9 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Toán Ngữ văn T. Anh GDCD
Tiết 3 Toán Ngữ văn T. Anh GDCD
Tiết 4 Lịch Sử T. Anh TC Ngữ văn Toán Địa Lí
Tiết 5 Lịch Sử T. Anh Ngữ văn Toán Địa Lí