Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


Thời khóa biểu lớp: 12B9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Tin học GD QP-AN Ngữ văn Hóa học
Tiết 2 T. Anh Vật lí T. Anh Tin học Ngữ văn Vật lí
Tiết 3 T. Anh Toán Hóa học Toán Thể dục Ngữ văn
Tiết 4 GDCD Địa Lí Sinh học Toán Thể dục Ngữ văn
Tiết 5 Sinh học Công nghệ Lịch Sử Địa Lí Toán SHL