Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI TỔ T. Anh

Thứ Buổi Tiết HiếuTú AVânOanhToànYếnNga ALinhHà A
Thứ hai S Tiết 110C12 - Chào cờ - 11A6 - Chào cờ10C9 - Chào cờ11A11 - Chào cờ12B12 - Chào cờ - - - 12B6 - Chào cờ
Tiết 2 10C10 - T. Anh11A8 - T. Anh - 10C8 - T. Anh - 12B9 - T. Anh - - - 12B6 - T. Anh
Tiết 3 10C10 - T. Anh11A8 - T. Anh11A4 - T. Anh10C9 - T. Anh11A11 - T. Anh12B9 - T. Anh - - - 12B4 - T. Anh
Tiết 4 - 11A1 - T. Anh11A6 - T. Anh - 11A10 - T. Anh - - - - -
Tiết 5 10C11 - T. Anh11A7 - T. Anh11A6 - T. Anh10C4 - T. Anh11A9 - T. Anh - - - - -
C Tiết 1 - - - - - - - - - -
Tiết 2 10C12 - T. Anh11A8 - T. Anh11A4 - T. Anh10C9 - T. Anh11A10 - T. Anh12B12 - T. Anh12B8 - T. Anh - 10C3 - T. Anh12B5 - T. Anh
Tiết 3 10C12 - T. Anh11A8 - T. Anh11A4 - T. Anh10C9 - T. Anh11A10 - T. Anh12B12 - T. Anh12B8 - T. Anh - 10C3 - T. Anh12B5 - T. Anh
Tiết 4 10C10 - T. Anh11A7 - T. Anh11A12 - T. Anh - 11A9 - T. Anh12B1 - T. Anh12B10 - T. Anh - 10C7 - T. Anh12B4 - T. Anh
Tiết 5 10C10 - T. Anh11A7 - T. Anh11A12 - T. Anh - 11A9 - T. Anh12B1 - T. Anh12B10 - T. Anh - 10C7 - T. Anh12B4 - T. Anh
Thứ ba S Tiết 110C10 - T. Anh11A5 - T. Anh11A4 - T. Anh10C8 - T. Anh - - 12B8 - T. Anh10C5 - T. Anh10C7 - T. Anh -
Tiết 2 10C12 - T. Anh11A8 - T. Anh11A12 - T. Anh10C8 - T. Anh - - 12B8 - T. Anh10C5 - T. Anh - -
Tiết 3 - - - - - - 12B3 - T. Anh11A2 - T. Anh10C1 - T. Anh -
Tiết 4 - 11A1 - T. Anh - 10C2 - T. Anh - - - 11A3 - T. Anh10C3 - T. Anh -
Tiết 5 - - - - - - 12B2 - T. Anh - 10C3 - T. Anh -
C Tiết 1 - - - - - - - - - -
Tiết 2 - 11A5 - T. Anh11A6 - T. Anh - 11A11 - T. Anh - 12B3 - T. Anh - 10C6 - T. Anh12B4 - T. Anh
Tiết 3 - 11A5 - T. Anh11A6 - T. Anh - 11A11 - T. Anh - 12B3 - T. Anh - 10C6 - T. Anh12B4 - T. Anh TC
Tiết 4 - 11A8 - T. Anh11A4 - T. Anh - 11A9 - T. Anh12B9 - T. Anh TC12B2 - T. Anh10C5 - T. Anh10C3 - T. Anh12B7 - T. Anh TC
Tiết 5 - 11A8 - T. Anh11A4 - T. Anh - 11A9 - T. Anh12B9 - T. Anh12B2 - T. Anh10C5 - T. Anh10C3 - T. Anh12B7 - T. Anh
Thứ tư S Tiết 1 - 11A5 - T. Anh - - 11A11 - T. Anh12B12 - T. Anh - - 10C6 - T. Anh12B4 - T. Anh
Tiết 2 - 11A5 - T. Anh11A6 - T. Anh - 11A10 - T. Anh12B9 - T. Anh - - 10C6 - T. Anh12B4 - T. Anh
Tiết 3 - - 11A6 - T. Anh10C2 - T. Anh - 12B1 - T. Anh - - 10C1 - T. Anh12B6 - T. Anh
Tiết 4 - - 11A12 - T. Anh10C4 - T. Anh - 12B1 - T. Anh12B3 - T. Anh - 10C3 - T. Anh12B6 - T. Anh
Tiết 5 - - - - - - 12B2 - T. Anh - - -
C Tiết 1 - - - - - - - - - -
Tiết 2 10C11 - T. Anh - 11A6 - T. Anh10C9 - T. Anh11A10 - T. Anh12B9 - T. Anh12B10 - T. Anh - 10C6 - T. Anh12B7 - T. Anh
Tiết 3 10C11 - T. Anh - 11A6 - T. Anh10C9 - T. Anh11A10 - T. Anh12B9 - T. Anh12B10 - T. Anh TC - 10C6 - T. Anh12B7 - T. Anh
Tiết 4 10C12 - T. Anh - 11A12 - T. Anh10C8 - T. Anh11A11 - T. Anh12B11 - T. Anh12B8 - T. Anh TC - 10C7 - T. Anh -
Tiết 5 10C12 - T. Anh - 11A12 - T. Anh10C8 - T. Anh11A11 - T. Anh12B11 - T. Anh12B8 - T. Anh - 10C7 - T. Anh -
Thứ năm S Tiết 1 - 11A1 - T. Anh11A12 - T. Anh - 11A9 - T. Anh12B1 - T. Anh12B10 - T. Anh11A3 - T. Anh - -
Tiết 2 - 11A7 - T. Anh11A12 - T. Anh - 11A9 - T. Anh12B11 - T. Anh12B10 - T. Anh11A2 - T. Anh - -
Tiết 3 - 11A8 - T. Anh - - 11A10 - T. Anh - - - - -
Tiết 4 - - 11A4 - T. Anh - - - 12B3 - T. Anh - - -
Tiết 5 - 11A5 - T. Anh11A4 - T. Anh - - - 12B2 - T. Anh - - -
C Tiết 1 - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - -
Thứ sáu S Tiết 110C12 - T. Anh - - 10C9 - T. Anh - 12B11 - T. Anh - 11A2 - T. Anh10C1 - T. Anh12B5 - T. Anh
Tiết 2 10C12 - T. Anh - - 10C9 - T. Anh11A11 - T. Anh12B11 - T. Anh - 10C5 - T. Anh10C6 - T. Anh12B7 - T. Anh
Tiết 3 - 11A7 - T. Anh - - 11A10 - T. Anh - - 10C5 - T. Anh10C7 - T. Anh12B7 - T. Anh
Tiết 4 10C11 - T. Anh11A7 - T. Anh - 10C4 - T. Anh - - 12B10 - T. Anh11A3 - T. Anh - -
Tiết 5 10C11 - T. Anh - - 10C2 - T. Anh - - 12B8 - T. Anh - - -
C Tiết 1 - - - - - - - - - -
Tiết 2 10C10 - T. Anh11A5 - T. Anh - 10C4 - T. Anh11A10 - T. Anh12B11 - T. Anh - 10C5 - T. Anh - 12B6 - T. Anh
Tiết 3 10C10 - T. Anh11A5 - T. Anh - 10C4 - T. Anh11A10 - T. Anh12B11 - T. Anh TC - 10C5 - T. Anh - 12B6 - T. Anh TC
Tiết 4 10C11 - T. Anh11A7 - T. Anh - 10C8 - T. Anh11A9 - T. Anh12B12 - T. Anh TC - - - 12B5 - T. Anh TC
Tiết 5 10C11 - T. Anh11A7 - T. Anh - 10C8 - T. Anh11A9 - T. Anh12B12 - T. Anh - - - 12B5 - T. Anh
Thứ bảy S Tiết 110C10 - T. Anh - - - - 12B12 - T. Anh - - 10C6 - T. Anh12B5 - T. Anh
Tiết 2 - - - - 11A11 - T. Anh12B12 - T. Anh - - 10C7 - T. Anh12B5 - T. Anh
Tiết 3 10C11 - T. Anh - - 10C9 - T. Anh - - - - 10C7 - T. Anh12B7 - T. Anh
Tiết 4 10C12 - T. Anh - - 10C8 - T. Anh11A9 - T. Anh - - - 10C3 - T. Anh -
Tiết 5 10C12 - SHL - 11A6 - SHL10C9 - SHL11A11 - SHL12B12 - SHL - - - 12B6 - SHL
C Tiết 1 - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - 10C4 - T. Anh11A11 - T. Anh - - - - -
Tiết 3 - - - 10C4 - T. Anh11A11 - T. Anh - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp