Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI TỔ Toán

Thứ Buổi Tiết LanTTú TD. Hạnh TBình THùng THoàBíchL. Hạnh TThảoThuỷ TMinhThậnChiếnĐại T
Thứ hai S Tiết 1 - 11A10 - Chào cờ - 10C3 - Chào cờ12B1 - Chào cờ11A1 - Chào cờ - 11A5 - Chào cờ - 12B7 - Chào cờ10C8 - Chào cờ10C1 - Chào cờ10C6 - Chào cờ11A9 - Chào cờ
Tiết 2 - 11A10 - Toán - 10C7 - Toán12B2 - Toán11A1 - Toán - - 12B4 - Toán12B12 - Toán10C4 - Toán - - 11A9 - Toán
Tiết 3 - - - 10C3 - Toán - - - 11A7 - Toán - 12B12 - Toán10C4 - Toán10C2 - Toán10C5 - Toán -
Tiết 4 - - - - 12B1 - Toán - 10C11 - Toán - 12B5 - Toán - - 10C1 - Toán10C6 - Toán11A11 - Toán
Tiết 5 - - - - 12B1 - Toán - 11A12 - Toán - 12B3 - Toán - - 10C1 - Toán10C6 - Toán -
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 12B9 - Toán - 11A3 - Toán10C7 - Toán12B2 - Toán11A1 - Toán11A12 - Toán - 12B4 - Toán12B7 - Toán12B10 - Toán - 10C5 - Toán11A9 - Toán
Tiết 3 12B9 - Toán - 11A3 - Toán10C7 - Toán12B2 - Toán11A1 - Toán11A12 - Toán - 12B4 - Toán12B7 - Toán12B10 - Toán - 10C5 - Toán11A9 - Toán
Tiết 4 12B8 - Toán - 12B11 - Toán10C3 - Toán - - 10C11 - Toán - 12B5 - Toán12B6 - Toán10C8 - Toán10C1 - Toán10C6 - Toán -
Tiết 5 12B8 - Toán - 12B11 - Toán10C3 - Toán - - 10C11 - Toán - 12B5 - Toán12B6 - Toán10C8 - Toán10C1 - Toán10C6 - Toán -
Thứ ba S Tiết 110C9 - Toán11A10 - Toán - - 12B1 - Toán - - - - - 10C4 - Toán - 10C6 - Toán11A11 - Toán
Tiết 2 - 11A6 - Toán - - 12B1 - Toán - - - - - 10C4 - Toán - - 11A11 - Toán
Tiết 3 12B9 - Toán - - - 12B2 - Toán - 11A12 - Toán - - - - - 10C5 - Toán11A8 - Toán
Tiết 4 12B8 - Toán - - - - - 11A12 - Toán - - - - - 10C12 - Toán11A8 - Toán
Tiết 5 12B8 - Toán - - - - - - - - - - - 10C12 - Toán -
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 10C9 - Toán11A10 - Toán11A4 - Toán10C3 - Toán12B1 - Toán11A2 - Toán10C11 - Toán11A7 - Toán12B5 - Toán12B7 - Toán12B10 - Toán - 10C12 - Toán11A8 - Toán
Tiết 3 10C9 - Toán11A10 - Toán11A4 - Toán10C3 - Toán12B1 - Toán11A2 - Toán10C11 - Toán11A7 - Toán12B5 - Toán12B7 - Toán12B10 - Toán - 10C12 - Toán11A8 - Toán
Tiết 4 12B8 - Toán11A6 - Toán11A3 - Toán - - - 11A12 - Toán11A5 - Toán12B3 - Toán12B12 - Toán10C4 - Toán - 10C6 - Toán11A11 - Toán
Tiết 5 12B8 - Toán11A6 - Toán11A3 - Toán - - - 11A12 - Toán11A5 - Toán12B3 - Toán12B12 - Toán10C4 - Toán - 10C6 - Toán11A11 - Toán
Thứ tư S Tiết 1 - - - - 12B2 - Toán11A2 - Toán11A12 - Toán - - - - 10C2 - Toán - -
Tiết 2 - - - - 12B2 - Toán11A2 - Toán - - - - - 10C2 - Toán - -
Tiết 3 - - 12B11 - Toán10C7 - Toán - - 10C11 - Toán11A5 - Toán - - - - - -
Tiết 4 - - 12B11 - Toán10C7 - Toán - - 10C11 - Toán11A7 - Toán - 12B12 - Toán - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - 12B6 - Toán - - - -
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - 10C10 - Toán12B2 - Toán11A2 - Toán - 11A7 - Toán - - 10C4 - Toán10C2 - Toán - 11A9 - Toán
Tiết 3 - - - 10C10 - Toán12B2 - Toán11A2 - Toán - 11A7 - Toán - - 10C4 - Toán10C2 - Toán - 11A9 - Toán
Tiết 4 - - - - - - - 11A5 - Toán - - - 10C1 - Toán - -
Tiết 5 - - - - - - - 11A5 - Toán - - - 10C1 - Toán - -
Thứ năm S Tiết 1 - 11A10 - Toán - - - - - 11A5 - Toán - 12B6 - Toán10C8 - Toán - 10C5 - Toán11A8 - Toán
Tiết 2 - 11A10 - Toán11A4 - Toán - - - - 11A5 - Toán12B4 - Toán12B7 - Toán10C8 - Toán - 10C5 - Toán -
Tiết 3 12B9 - Toán11A6 - Toán11A4 - Toán - - - 11A12 - Toán11A7 - Toán12B3 - Toán12B7 - Toán - - - 11A9 - Toán
Tiết 4 12B9 - Toán11A6 - Toán11A3 - Toán10C3 - Toán - - 10C11 - Toán11A7 - Toán12B5 - Toán - 12B10 - Toán - 10C12 - Toán11A9 - Toán
Tiết 5 12B8 - Toán - 11A3 - Toán10C3 - Toán - - - - 12B5 - Toán - 12B10 - Toán - 10C12 - Toán11A11 - Toán
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - -
Thứ sáu S Tiết 1 - 11A10 - Toán - - - 11A1 - Toán - - - 12B7 - Toán10C8 - Toán - - -
Tiết 2 - - 11A4 - Toán10C10 - Toán - 11A1 - Toán - - - 12B6 - Toán12B10 - Toán - - -
Tiết 3 - 11A6 - Toán11A4 - Toán10C10 - Toán - - - - 12B5 - Toán12B6 - Toán - 10C2 - Toán - 11A9 - Toán
Tiết 4 10C9 - Toán - - 10C3 - Toán - - - - 12B3 - Toán12B12 - Toán - 10C1 - Toán - 11A8 - Toán
Tiết 5 12B9 - Toán - 12B11 - Toán10C7 - Toán - - - - 12B3 - Toán - - 10C1 - Toán - -
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 10C9 - Toán11A6 - Toán11A4 - Toán10C7 - Toán12B1 - Toán11A1 - Toán - - 12B4 - Toán12B12 - Toán10C8 - Toán10C2 - Toán10C12 - Toán11A11 - Toán
Tiết 3 10C9 - Toán11A6 - Toán11A4 - Toán10C7 - Toán12B1 - Toán11A1 - Toán - - 12B4 - Toán12B12 - Toán10C8 - Toán10C2 - Toán10C12 - Toán11A11 - Toán
Tiết 4 12B9 - Toán11A10 - Toán12B11 - Toán10C10 - Toán - - - - 12B3 - Toán12B6 - Toán - - 10C5 - Toán11A8 - Toán
Tiết 5 12B9 - Toán11A10 - Toán12B11 - Toán10C10 - Toán - - - - 12B3 - Toán12B6 - Toán - - 10C5 - Toán11A8 - Toán
Thứ bảy S Tiết 110C9 - Toán - 12B11 - Toán - - 11A2 - Toán - - - - - - - 11A9 - Toán
Tiết 2 10C9 - Toán - 11A3 - Toán - - 11A2 - Toán - - - 12B7 - Toán - - - 11A8 - Toán
Tiết 3 - - 11A3 - Toán10C10 - Toán - - - - 12B4 - Toán - 10C8 - Toán - - -
Tiết 4 12B8 - Toán - - 10C10 - Toán - 11A1 - Toán - 11A5 - Toán12B4 - Toán - 12B10 - Toán - 10C6 - Toán11A11 - Toán
Tiết 5 - 11A10 - SHL - 10C3 - SHL12B1 - SHL11A1 - SHL - 11A5 - SHL - 12B7 - SHL10C8 - SHL10C1 - SHL10C6 - SHL11A9 - SHL
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp