Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI TỔ Công nghệ

Thứ Buổi Tiết LoanHuệDũng LTuấnDung SHải LTiếnQuyếtDuyênHằng SHạnh LNga S
Thứ hai S Tiết 1 - - 12B4 - Chào cờ11A7 - Chào cờ - 10C7 - Chào cờ12B5 - Chào cờ10C5 - Chào cờ11A4 - Chào cờ - 12B2 - Chào cờ -
Tiết 2 - - - 11A7 - Vật lí - 10C1 - Vật lí12B5 - Vật lí11A6 - Công nghệ11A12 - Công nghệ - 12B11 - Vật lí -
Tiết 3 - - 11A5 - Công nghệ11A2 - Vật lí11A9 - Sinh học - 12B7 - Vật lí - 11A10 - Vật lí - - -
Tiết 4 - 12B3 - Công nghệ11A3 - Công nghệ - 11A4 - Sinh học10C3 - Vật lí - 10C9 - Vật lí - - - -
Tiết 5 - 12B8 - Công nghệ11A3 - Vật lí11A1 - Vật lí11A10 - Sinh học10C7 - Vật lí12B6 - Vật lí10C2 - Vật lí - - - -
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 10C8 - Vật lí11A6 - Vật lí - 11A7 - Vật lí - 10C1 - Vật lí12B6 - Vật lí - - - - -
Tiết 3 10C8 - Vật lí11A6 - Vật lí - 11A7 - Vật lí - 10C1 - Vật lí12B6 - Vật lí - - - - -
Tiết 4 10C4 - Vật lí11A8 - Vật lí - 11A1 - Vật lí - - 12B7 - Vật lí10C5 - Vật lí - - - -
Tiết 5 10C4 - Vật lí11A8 - Vật lí - 11A1 - Vật lí - - 12B7 - Vật lí10C5 - Vật lí - - - -
Thứ ba S Tiết 111A9 - Công nghệ - 11A12 - Vật lí11A2 - Vật lí - 12B11 - Công nghệ - - - 11A3 - Sinh học - -
Tiết 2 10C11 - Vật lí - 12B9 - Vật lí - - 11A1 - Công nghệ - - - - - 10C2 - Công nghệ
Tiết 3 - 12B12 - Vật lí - 11A1 - Vật lí10C8 - Công nghệ10C7 - Vật lí12B7 - Công nghệ - - 10C11 - Công nghệ - 10C3 - Công nghệ
Tiết 4 11A10 - Công nghệ12B10 - Công nghệ - 11A5 - Vật lí10C7 - Công nghệ - 12B7 - Vật lí - 11A4 - Vật lí11A2 - Sinh học - 10C4 - Công nghệ
Tiết 5 10C8 - Vật lí12B9 - Công nghệ - - 10C9 - Công nghệ - 12B5 - Vật lí - 10C6 - Vật lí10C10 - Công nghệ - 12B12 - Sinh học
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 10C4 - Vật lí - 11A3 - Vật lí11A1 - Vật lí - 10C7 - Vật lí - - - - 12B2 - Vật lí -
Tiết 3 10C4 - Vật lí - 11A3 - Vật lí11A1 - Vật lí - 10C7 - Vật lí - - - - 12B2 - Vật lí -
Tiết 4 10C8 - Vật lí - 12B4 - Vật lí11A2 - Vật lí - 10C1 - Vật lí - - - - 12B1 - Vật lí -
Tiết 5 10C8 - Vật lí - 12B4 - Vật lí11A2 - Vật lí - 10C1 - Vật lí - - - - 12B1 - Vật lí -
Thứ tư S Tiết 110C4 - Vật lí - - 11A7 - Công nghệ - 10C7 - Vật lí - - 11A10 - Vật lí - 12B10 - Vật lí -
Tiết 2 - 11A9 - Vật lí - 11A7 - Vật lí - 10C3 - Vật lí - - 11A11 - Vật lí - 12B11 - Vật lí -
Tiết 3 10C8 - Vật lí12B12 - Vật lí - - - - - 11A2 - Công nghệ11A4 - Công nghệ - - 10C5 - Công nghệ
Tiết 4 - 11A6 - Vật lí - - - - 12B8 - Vật lí10C5 - Vật lí11A4 - Vật lí - - 10C2 - Công nghệ
Tiết 5 - 12B3 - Vật lí - - - - 12B5 - Công nghệ - - - - 12B11 - Sinh học
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - 11A8 - Vật lí - 11A5 - Vật lí - 10C7 - Vật lí12B5 - Vật lí10C5 - Vật lí11A4 - Vật lí - - -
Tiết 3 - 11A8 - Vật lí - 11A5 - Vật lí - 10C7 - Vật lí12B5 - Vật lí10C5 - Vật lí11A4 - Vật lí - - -
Tiết 4 - 12B3 - Vật lí - 11A2 - Vật lí - 10C3 - Vật lí12B6 - Vật lí10C2 - Vật lí10C6 - Vật lí - - -
Tiết 5 - 12B3 - Vật lí - 11A2 - Vật lí - 10C3 - Vật lí12B6 - Vật lí10C2 - Vật lí10C6 - Vật lí - - -
Thứ năm S Tiết 1 - - - - - 10C1 - Vật lí12B8 - Vật lí - 11A4 - Vật lí10C10 - Công nghệ12B2 - Công nghệ -
Tiết 2 - 12B3 - Vật lí11A3 - Công nghệ - 10C6 - Công nghệ11A1 - Công nghệ12B5 - Vật lí - 11A11 - Vật lí10C12 - Công nghệ12B2 - Vật lí -
Tiết 3 10C12 - Vật lí - 11A3 - Vật lí - 10C7 - Công nghệ - 12B6 - Công nghệ10C5 - Vật lí11A11 - Công nghệ - - -
Tiết 4 11A10 - Công nghệ11A8 - Vật lí12B4 - Công nghệ - 10C9 - Công nghệ - 12B6 - Vật lí10C10 - Vật lí - 11A2 - Sinh học12B1 - Vật lí -
Tiết 5 10C4 - Vật lí11A6 - Vật lí12B4 - Vật lí - 11A7 - Sinh học - - 11A2 - Công nghệ10C6 - Vật lí11A1 - Sinh học12B1 - Công nghệ -
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - -
Thứ sáu S Tiết 111A8 - Công nghệ - 11A5 - Công nghệ11A7 - Vật lí - - - 10C5 - Vật lí11A4 - Công nghệ - - -
Tiết 2 10C4 - Vật lí - - 11A7 - Công nghệ - - - - 11A12 - Công nghệ - - -
Tiết 3 - - 11A3 - Vật lí - - - - 12B12 - Công nghệ10C6 - Vật lí - - 10C1 - Công nghệ
Tiết 4 11A9 - Công nghệ - 12B4 - Vật lí11A5 - Vật lí11A6 - Sinh học - - 10C2 - Vật lí11A11 - Công nghệ - 12B1 - Vật lí12B11 - Sinh học
Tiết 5 10C12 - Vật lí - 12B4 - Vật lí - 10C6 - Công nghệ - - 10C10 - Vật lí - - 12B10 - Vật lí10C3 - Công nghệ
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - 12B3 - Vật lí11A3 - Vật lí11A7 - Vật lí - 10C3 - Vật lí - - 10C6 - Vật lí - - -
Tiết 3 - 12B3 - Vật lí11A3 - Vật lí11A7 - Vật lí - 10C3 - Vật lí - - 10C6 - Vật lí - - -
Tiết 4 - 11A6 - Vật lí12B4 - Vật lí11A5 - Vật lí - - - 10C2 - Vật lí11A4 - Vật lí - - -
Tiết 5 - 11A6 - Vật lí12B4 - Vật lí11A5 - Vật lí - - - 10C2 - Vật lí11A4 - Vật lí - - -
Thứ bảy S Tiết 110C8 - Vật lí11A8 - Vật lí11A12 - Vật lí11A5 - Vật lí - - 12B7 - Vật lí10C2 - Vật lí - 10C11 - Công nghệ - 10C1 - Công nghệ
Tiết 2 10C11 - Vật lí11A6 - Vật lí12B9 - Vật lí11A1 - Vật lí10C8 - Công nghệ - - - - 10C12 - Công nghệ - 10C5 - Công nghệ
Tiết 3 11A8 - Công nghệ11A9 - Vật lí - - 11A5 - Sinh học10C3 - Vật lí12B6 - Vật lí11A6 - Công nghệ - 11A1 - Sinh học12B2 - Vật lí12B12 - Sinh học
Tiết 4 - 12B3 - Vật lí - 11A2 - Vật lí11A8 - Sinh học10C1 - Vật lí - 10C9 - Vật lí - 11A3 - Sinh học - 10C4 - Công nghệ
Tiết 5 - - 12B4 - SHL11A7 - SHL - 10C7 - SHL12B5 - SHL10C5 - SHL11A4 - SHL - 12B2 - SHL -
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - 12B7 - Vật lí - - - 12B1 - Vật lí -
Tiết 3 - - - - - - 12B7 - Vật lí - - - 12B1 - Vật lý TC -
Tiết 4 - - - - - - 12B5 - Vật lí - - - 12B2 - Vật lý TC -
Tiết 5 - - - - - - 12B5 - Vật lí - - - 12B2 - Vật lí -

Trang chủ | Danh sách lớp