Trường :
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 -
TKB có tác dụng từ: 25/05/2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI TỔ SHL

Thứ Buổi Tiết K.Hương ĐNgọc HHiếuTú TBình TLươngDũng LPhongHùng THoàTuấnL. Hạnh THương HPhượngThanhThuỷ TMinhThậnPhương VHải LTiếnQuyếtHải HDuyênHảoHườngVânOanhHồngToànYếnHạnh LChiếnĐại THoànHà A
Thứ hai S Tiết 110C11 - Chào cờ12B3 - Chào cờ10C12 - Chào cờ11A10 - Chào cờ10C3 - Chào cờ11A8 - Chào cờ12B4 - Chào cờ12B11 - Chào cờ12B1 - Chào cờ11A1 - Chào cờ11A7 - Chào cờ11A5 - Chào cờ10C4 - Chào cờ12B9 - Chào cờ11A12 - Chào cờ12B7 - Chào cờ10C8 - Chào cờ10C1 - Chào cờ12B8 - Chào cờ10C7 - Chào cờ12B5 - Chào cờ10C5 - Chào cờ11A3 - Chào cờ11A4 - Chào cờ10C10 - Chào cờ12B10 - Chào cờ11A6 - Chào cờ10C9 - Chào cờ10C2 - Chào cờ11A11 - Chào cờ12B12 - Chào cờ12B2 - Chào cờ10C6 - Chào cờ11A9 - Chào cờ11A2 - Chào cờ12B6 - Chào cờ
Tiết 2 10C5 - Địa Lí12B1 - Hóa học10C10 - T. Anh11A10 - Toán10C7 - Toán11A3 - Lịch Sử - - 12B2 - Toán11A1 - Toán11A7 - Vật lí - - 12B7 - GDCD11A5 - Ngữ văn12B12 - Toán10C4 - Toán - 12B10 - Ngữ văn10C1 - Vật lí12B5 - Vật lí11A6 - Công nghệ11A4 - Hóa học11A12 - Công nghệ10C3 - Ngữ văn12B3 - Sinh học - 10C8 - T. Anh - - 12B9 - T. Anh12B11 - Vật lí - 11A9 - Toán11A2 - Hóa học12B6 - T. Anh
Tiết 3 10C12 - Địa Lí - 10C10 - T. Anh - 10C3 - Toán - 11A5 - Công nghệ12B11 - Ngữ văn - - 11A2 - Vật lí11A7 - Toán10C6 - Hóa học12B1 - GDCD11A12 - Ngữ văn12B12 - Toán10C4 - Toán10C2 - Toán - - 12B7 - Vật lí - 11A3 - Hóa học11A10 - Vật lí - 12B2 - Sinh học11A4 - T. Anh10C9 - T. Anh10C8 - Hóa học11A11 - T. Anh12B9 - T. Anh - 10C5 - Toán - - 12B4 - T. Anh
Tiết 4 - 12B2 - Hóa học - - - 11A5 - Lịch Sử11A3 - Công nghệ12B11 - Ngữ văn12B1 - Toán - - - 10C4 - Hóa học12B9 - GDCD - - - 10C1 - Toán12B8 - Ngữ văn10C3 - Vật lí - 10C9 - Vật lí - - 10C12 - Ngữ văn12B10 - Sinh học11A6 - T. Anh - - 11A10 - T. Anh - - 10C6 - Toán11A11 - Toán11A7 - Hóa học -
Tiết 5 10C3 - Địa Lí12B4 - Hóa học10C11 - T. Anh - - 11A4 - Lịch Sử11A3 - Vật lí12B12 - Ngữ văn12B1 - Toán - 11A1 - Vật lí - 10C5 - Hóa học - - - - 10C1 - Toán - 10C7 - Vật lí12B6 - Vật lí10C2 - Vật lí - - 10C10 - Ngữ văn - 11A6 - T. Anh10C4 - T. Anh - 11A9 - T. Anh - - 10C6 - Toán - 11A5 - Hóa học -
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - 10C12 - T. Anh - 10C7 - Toán12B11 - Lịch Sử - - 12B2 - Toán11A1 - Toán11A7 - Vật lí - 10C4 - Hóa học - - 12B7 - Toán12B10 - Toán - - 10C1 - Vật lí12B6 - Vật lí - - - 10C10 - Ngữ văn - 11A4 - T. Anh10C9 - T. Anh10C2 - Hóa học11A10 - T. Anh12B12 - T. Anh - 10C5 - Toán11A9 - Toán11A2 - Hóa học12B5 - T. Anh
Tiết 3 - - 10C12 - T. Anh - 10C7 - Toán12B11 - Lịch Sử - - 12B2 - Toán11A1 - Toán11A7 - Vật lí - 10C4 - Hóa học - - 12B7 - Toán12B10 - Toán - - 10C1 - Vật lí12B6 - Vật lí - - - 10C10 - Ngữ văn - 11A4 - T. Anh10C9 - T. Anh10C2 - Hóa học11A10 - T. Anh12B12 - T. Anh - 10C5 - Toán11A9 - Toán11A2 - Hóa học12B5 - T. Anh
Tiết 4 - 12B3 - Hóa học10C10 - T. Anh - 10C3 - Toán12B9 - Lịch Sử - - - - 11A1 - Vật lí - - - - 12B6 - Toán10C8 - Toán10C1 - Toán - - 12B7 - Vật lí10C5 - Vật lí11A3 - Hóa học - 10C12 - Ngữ văn - 11A12 - T. Anh - - 11A9 - T. Anh12B1 - T. Anh - 10C6 - Toán - - 12B4 - T. Anh
Tiết 5 - 12B3 - Hóa học10C10 - T. Anh - 10C3 - Toán12B9 - Lịch Sử - - - - 11A1 - Vật lí - - - - 12B6 - Toán10C8 - Toán10C1 - Toán - - 12B7 - Vật lí10C5 - Vật lí11A3 - Hóa học - 10C12 - Ngữ văn - 11A12 - T. Anh - - 11A9 - T. Anh12B1 - T. Anh - 10C6 - Toán - - 12B4 - T. Anh
Thứ ba S Tiết 1 - - 10C10 - T. Anh11A10 - Toán - 11A1 - Lịch Sử11A12 - Vật lí - 12B1 - Toán - 11A2 - Vật lí - - - - - 10C4 - Toán - 12B7 - Ngữ văn12B11 - Công nghệ - - - - 10C3 - Ngữ văn - 11A4 - T. Anh10C8 - T. Anh - - - - 10C6 - Toán11A11 - Toán - -
Tiết 2 - - 10C12 - T. Anh11A6 - Toán - 11A9 - Lịch Sử12B9 - Vật lí - 12B1 - Toán - - - 10C7 - Hóa học11A5 - GDCD - - 10C4 - Toán - 12B10 - Ngữ văn11A1 - Công nghệ - - - - 10C3 - Ngữ văn - 11A12 - T. Anh10C8 - T. Anh - - - - - 11A11 - Toán - -
Tiết 3 - - - - - - - - 12B2 - Toán - 11A1 - Vật lí - - 11A9 - GDCD - - - - - 10C7 - Vật lí12B7 - Công nghệ - - - 10C12 - Ngữ văn - - - - - - - 10C5 - Toán11A8 - Toán - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - 11A5 - Vật lí - 10C6 - Hóa học11A7 - GDCD - - - - - - 12B7 - Vật lí - - 11A4 - Vật lí10C10 - Ngữ văn - - 10C2 - T. Anh10C8 - Hóa học - - - 10C12 - Toán11A8 - Toán - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - 10C4 - Hóa học - - - - - - - 12B5 - Vật lí - - 10C6 - Vật lí - - - - 10C2 - Hóa học - - - 10C12 - Toán - - -
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - 11A10 - Toán10C3 - Toán - 11A3 - Vật lí12B12 - Ngữ văn12B1 - Toán11A2 - Toán11A1 - Vật lí11A7 - Toán - - 11A12 - Ngữ văn12B7 - Toán12B10 - Toán - 12B8 - Ngữ văn10C7 - Vật lí - - - - 10C10 - Ngữ văn - 11A6 - T. Anh - 10C2 - Hóa học11A11 - T. Anh - 12B2 - Vật lí10C12 - Toán11A8 - Toán - 12B4 - T. Anh
Tiết 3 - - - 11A10 - Toán10C3 - Toán - 11A3 - Vật lí12B12 - Ngữ văn12B1 - Toán11A2 - Toán11A1 - Vật lí11A7 - Toán - - 11A12 - Ngữ văn12B7 - Toán12B10 - Toán - 12B8 - Ngữ văn10C7 - Vật lí - - - - 10C10 - Ngữ văn - 11A6 - T. Anh - 10C2 - Hóa học11A11 - T. Anh - 12B2 - Vật lí10C12 - Toán11A8 - Toán - 12B4 - T. Anh TC
Tiết 4 - - - 11A6 - Toán - - 12B4 - Vật lí12B11 - Ngữ văn - - 11A2 - Vật lí11A5 - Toán - - 11A10 - Ngữ văn12B12 - Toán10C4 - Toán - 12B10 - Ngữ văn10C1 - Vật lí - - - - 10C12 - Ngữ văn - 11A4 - T. Anh - - 11A9 - T. Anh12B9 - T. Anh TC12B1 - Vật lí10C6 - Toán11A11 - Toán11A1 - Hóa học12B7 - T. Anh TC
Tiết 5 - - - 11A6 - Toán - - 12B4 - Vật lí12B11 - Ngữ văn - - 11A2 - Vật lí11A5 - Toán - - 11A10 - Ngữ văn12B12 - Toán10C4 - Toán - 12B10 - Ngữ văn10C1 - Vật lí - - - - 10C12 - Ngữ văn - 11A4 - T. Anh - - 11A9 - T. Anh12B9 - T. Anh12B1 - Vật lí10C6 - Toán11A11 - Toán11A1 - Hóa học12B7 - T. Anh
Thứ tư S Tiết 110C10 - Địa Lí - - - - - - 12B11 - Ngữ văn12B2 - Toán11A2 - Toán11A7 - Công nghệ - - - - - - 10C2 - Toán12B7 - Ngữ văn10C7 - Vật lí - - 11A3 - Hóa học11A10 - Vật lí10C12 - Ngữ văn - - - 10C1 - Hóa học11A11 - T. Anh12B12 - T. Anh12B10 - Vật lí - - - 12B4 - T. Anh
Tiết 2 10C11 - Địa Lí - - - - - - 12B12 - Ngữ văn12B2 - Toán11A2 - Toán11A7 - Vật lí - - - 11A12 - Ngữ văn - - 10C2 - Toán12B7 - Ngữ văn10C3 - Vật lí - - 11A4 - Hóa học11A11 - Vật lí10C12 - Ngữ văn - 11A6 - T. Anh - 10C8 - Hóa học11A10 - T. Anh12B9 - T. Anh12B11 - Vật lí - - 11A1 - Hóa học12B4 - T. Anh
Tiết 3 - - - - 10C7 - Toán11A10 - Lịch Sử - - - - - 11A5 - Toán - - 11A12 - Ngữ văn - - - 12B8 - Ngữ văn - - 11A2 - Công nghệ - 11A4 - Công nghệ10C10 - Ngữ văn - 11A6 - T. Anh10C2 - T. Anh10C3 - Hóa học - 12B1 - T. Anh - - - 11A7 - Hóa học12B6 - T. Anh
Tiết 4 10C6 - Địa Lí12B4 - Hóa học - - 10C7 - Toán11A11 - Lịch Sử - - - - - 11A7 - Toán - - 11A10 - Ngữ văn12B12 - Toán - - - - 12B8 - Vật lí10C5 - Vật lí - 11A4 - Vật lí10C10 - Ngữ văn - 11A12 - T. Anh10C4 - T. Anh - - 12B1 - T. Anh - - - 11A2 - Hóa học12B6 - T. Anh
Tiết 5 - 12B1 - Hóa học - - - 12B9 - Lịch Sử - - - - - - - - - 12B6 - Toán - - - - 12B5 - Công nghệ - - - - - - - - - - - - - - -
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - 12B1 - Hóa học10C11 - T. Anh - 10C10 - Toán - - 12B11 - Ngữ văn12B2 - Toán11A2 - Toán11A5 - Vật lí11A7 - Toán - - 11A12 - Ngữ văn - 10C4 - Toán10C2 - Toán12B8 - Ngữ văn10C7 - Vật lí12B5 - Vật lí10C5 - Vật lí - 11A4 - Vật lí - 12B3 - Sinh học11A6 - T. Anh10C9 - T. Anh10C1 - Hóa học11A10 - T. Anh12B9 - T. Anh - - 11A9 - Toán11A1 - Hóa học12B7 - T. Anh
Tiết 3 - 12B1 - Hóa học10C11 - T. Anh - 10C10 - Toán - - 12B11 - Ngữ văn12B2 - Toán11A2 - Toán11A5 - Vật lí11A7 - Toán - - 11A12 - Ngữ văn - 10C4 - Toán10C2 - Toán12B8 - Ngữ văn10C7 - Vật lí12B5 - Vật lí10C5 - Vật lí - 11A4 - Vật lí - 12B3 - Sinh học11A6 - T. Anh10C9 - T. Anh10C1 - Hóa học11A10 - T. Anh12B9 - T. Anh - - 11A9 - Toán11A1 - Hóa học12B7 - T. Anh
Tiết 4 - 12B4 - Hóa học10C12 - T. Anh - - - - 12B12 - Ngữ văn - - 11A2 - Vật lí11A5 - Toán10C4 - Hóa học - 11A10 - Ngữ văn - - 10C1 - Toán12B10 - Ngữ văn10C3 - Vật lí12B6 - Vật lí10C2 - Vật lí11A3 - Hóa học10C6 - Vật lí - 12B1 - Sinh học11A12 - T. Anh10C8 - T. Anh - 11A11 - T. Anh12B11 - T. Anh - - - - -
Tiết 5 - 12B4 - Hóa học10C12 - T. Anh - - - - 12B12 - Ngữ văn - - 11A2 - Vật lí11A5 - Toán10C4 - Hóa học - 11A10 - Ngữ văn - - 10C1 - Toán12B10 - Ngữ văn10C3 - Vật lí12B6 - Vật lí10C2 - Vật lí11A3 - Hóa học10C6 - Vật lí - 12B1 - Sinh học11A12 - T. Anh10C8 - T. Anh - 11A11 - T. Anh12B11 - T. Anh - - - - -
Thứ năm S Tiết 110C7 - Địa Lí - - 11A10 - Toán - - - 12B11 - Ngữ văn - - - 11A5 - Toán - - - 12B6 - Toán10C8 - Toán - - 10C1 - Vật lí12B8 - Vật lí - - 11A4 - Vật lí10C12 - Ngữ văn12B3 - Sinh học11A12 - T. Anh - - 11A9 - T. Anh12B1 - T. Anh12B2 - Công nghệ10C5 - Toán11A8 - Toán - -
Tiết 2 - - - 11A10 - Toán - - 11A3 - Công nghệ - - - - 11A5 - Toán - - - 12B7 - Toán10C8 - Toán - - 11A1 - Công nghệ12B5 - Vật lí - - 11A11 - Vật lí10C10 - Ngữ văn - 11A12 - T. Anh - - 11A9 - T. Anh12B11 - T. Anh12B2 - Vật lí10C5 - Toán - - -
Tiết 3 10C9 - Địa Lí - - 11A6 - Toán - - 11A3 - Vật lí12B12 - Ngữ văn - - - 11A7 - Toán - - 11A5 - Ngữ văn12B7 - Toán - - - - 12B6 - Công nghệ10C5 - Vật lí - 11A11 - Công nghệ - 12B1 - Sinh học - - 10C1 - Hóa học11A10 - T. Anh - - - 11A9 - Toán - -
Tiết 4 10C4 - Địa Lí - - 11A6 - Toán10C3 - Toán - 12B4 - Công nghệ12B12 - Ngữ văn - - - 11A7 - Toán - - 11A5 - Ngữ văn - 12B10 - Toán - - - 12B6 - Vật lí10C10 - Vật lí - - - - 11A4 - T. Anh - - - - 12B1 - Vật lí10C12 - Toán11A9 - Toán - -
Tiết 5 10C8 - Địa Lí - - - 10C3 - Toán - 12B4 - Vật lí - - - - - - - 11A10 - Ngữ văn - 12B10 - Toán - - - - 11A2 - Công nghệ - 10C6 - Vật lí - - 11A4 - T. Anh - 10C2 - Hóa học - - 12B1 - Công nghệ10C12 - Toán11A11 - Toán - -
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thứ sáu S Tiết 1 - - 10C12 - T. Anh11A10 - Toán - 11A6 - Lịch Sử11A5 - Công nghệ12B12 - Ngữ văn - 11A1 - Toán11A7 - Vật lí - 10C6 - Hóa học11A3 - GDCD - 12B7 - Toán10C8 - Toán - 12B10 - Ngữ văn - - 10C5 - Vật lí - 11A4 - Công nghệ - 12B3 - Sinh học - 10C9 - T. Anh10C2 - Hóa học - 12B11 - T. Anh - - - - 12B5 - T. Anh
Tiết 2 - 12B3 - Hóa học10C12 - T. Anh - 10C10 - Toán - - - - 11A1 - Toán11A7 - Công nghệ - 10C7 - Hóa học11A8 - GDCD - 12B6 - Toán12B10 - Toán - 12B8 - Ngữ văn - - - - 11A12 - Công nghệ - 12B2 - Sinh học - 10C9 - T. Anh10C3 - Hóa học11A11 - T. Anh12B11 - T. Anh - - - 11A2 - Hóa học12B7 - T. Anh
Tiết 3 - 12B4 - Hóa học - 11A6 - Toán10C10 - Toán11A8 - Lịch Sử11A3 - Vật lí12B11 - Ngữ văn - - - - - - - 12B6 - Toán - 10C2 - Toán12B8 - Ngữ văn - - 12B12 - Công nghệ - 10C6 - Vật lí - 12B1 - Sinh học - - - 11A10 - T. Anh - - - 11A9 - Toán11A5 - Hóa học12B7 - T. Anh
Tiết 4 - - 10C11 - T. Anh - 10C3 - Toán11A2 - Lịch Sử12B4 - Vật lí - - - 11A5 - Vật lí - 10C5 - Hóa học - - 12B12 - Toán - 10C1 - Toán - - - 10C2 - Vật lí - 11A11 - Công nghệ - - - 10C4 - T. Anh - - - 12B1 - Vật lí - 11A8 - Toán11A1 - Hóa học -
Tiết 5 - 12B2 - Hóa học10C11 - T. Anh - 10C7 - Toán - 12B4 - Vật lí - - - - - - - - - - 10C1 - Toán - - - 10C10 - Vật lí - - - - - 10C2 - T. Anh - - - 12B10 - Vật lí - - - -
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - 12B2 - Hóa học10C10 - T. Anh11A6 - Toán10C7 - Toán - 11A3 - Vật lí - 12B1 - Toán11A1 - Toán11A7 - Vật lí - - 12B9 - GDCD - 12B12 - Toán10C8 - Toán10C2 - Toán12B7 - Ngữ văn10C3 - Vật lí - - - 10C6 - Vật lí - - - 10C4 - T. Anh10C1 - Hóa học11A10 - T. Anh12B11 - T. Anh - 10C12 - Toán11A11 - Toán11A2 - Hóa học12B6 - T. Anh
Tiết 3 - 12B2 - Hóa học10C10 - T. Anh11A6 - Toán10C7 - Toán - 11A3 - Vật lí - 12B1 - Toán11A1 - Toán11A7 - Vật lí - - 12B9 - GDCD - 12B12 - Toán10C8 - Toán10C2 - Toán12B7 - Ngữ văn10C3 - Vật lí - - - 10C6 - Vật lí - - - 10C4 - T. Anh10C1 - Hóa học11A10 - T. Anh12B11 - T. Anh TC - 10C12 - Toán11A11 - Toán11A2 - Hóa học12B6 - T. Anh TC
Tiết 4 - 12B1 - Hóa học10C11 - T. Anh11A10 - Toán10C10 - Toán - 12B4 - Vật lí - - - 11A5 - Vật lí - - 12B8 - GDCD - 12B6 - Toán - - - - - 10C2 - Vật lí - 11A4 - Vật lí - 12B2 - Sinh học - 10C8 - T. Anh - 11A9 - T. Anh12B12 - T. Anh TC - 10C5 - Toán11A8 - Toán - 12B5 - T. Anh TC
Tiết 5 - 12B1 - Hóa học10C11 - T. Anh11A10 - Toán10C10 - Toán - 12B4 - Vật lí - - - 11A5 - Vật lí - - 12B8 - GDCD - 12B6 - Toán - - - - - 10C2 - Vật lí - 11A4 - Vật lí - 12B2 - Sinh học - 10C8 - T. Anh - 11A9 - T. Anh12B12 - T. Anh - 10C5 - Toán11A8 - Toán - 12B5 - T. Anh
Thứ bảy S Tiết 1 - 12B1 - Hóa học10C10 - T. Anh - - 11A7 - Lịch Sử11A12 - Vật lí - - 11A2 - Toán11A5 - Vật lí - 10C5 - Hóa học - 11A10 - Ngữ văn - - - 12B10 - Ngữ văn - 12B7 - Vật lí10C2 - Vật lí11A3 - Hóa học - - 12B2 - Sinh học - - 10C3 - Hóa học - 12B12 - T. Anh - - 11A9 - Toán11A1 - Hóa học12B5 - T. Anh
Tiết 2 - 12B2 - Hóa học - - - 11A12 - Lịch Sử12B9 - Vật lí - - 11A2 - Toán11A1 - Vật lí - - 12B8 - GDCD11A10 - Ngữ văn12B7 - Toán - - 12B10 - Ngữ văn - - - - - - 12B1 - Sinh học - - - 11A11 - T. Anh12B12 - T. Anh - - 11A8 - Toán11A5 - Hóa học12B5 - T. Anh
Tiết 3 - 12B3 - Hóa học10C11 - T. Anh - 10C10 - Toán - - - - - - - 10C4 - Hóa học11A10 - GDCD - - 10C8 - Toán - 12B8 - Ngữ văn10C3 - Vật lí12B6 - Vật lí11A6 - Công nghệ - - - 12B10 - Sinh học - 10C9 - T. Anh10C1 - Hóa học - - 12B2 - Vật lí - - - 12B7 - T. Anh
Tiết 4 - - 10C12 - T. Anh - 10C10 - Toán12B11 - Lịch Sử - - - 11A1 - Toán11A2 - Vật lí11A5 - Toán10C7 - Hóa học - 11A12 - Ngữ văn - 12B10 - Toán - - 10C1 - Vật lí - 10C9 - Vật lí11A4 - Hóa học - - - - 10C8 - T. Anh - 11A9 - T. Anh - - 10C6 - Toán11A11 - Toán11A7 - Hóa học -
Tiết 5 10C11 - SHL12B3 - SHL10C12 - SHL11A10 - SHL10C3 - SHL11A8 - SHL12B4 - SHL12B11 - SHL12B1 - SHL11A1 - SHL11A7 - SHL11A5 - SHL10C4 - SHL12B9 - SHL11A12 - SHL12B7 - SHL10C8 - SHL10C1 - SHL12B8 - SHL10C7 - SHL12B5 - SHL10C5 - SHL11A3 - SHL11A4 - SHL10C10 - SHL12B10 - SHL11A6 - SHL10C9 - SHL10C2 - SHL11A11 - SHL12B12 - SHL12B2 - SHL10C6 - SHL11A9 - SHL11A2 - SHL12B6 - SHL
C Tiết 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiết 2 - 12B2 - Hóa học - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12B7 - Vật lí - - - - - - 10C4 - T. Anh - 11A11 - T. Anh - 12B1 - Vật lí - - - -
Tiết 3 - 12B2 - Hóa học - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12B7 - Vật lí - - - - - - 10C4 - T. Anh - 11A11 - T. Anh - 12B1 - Vật lý TC - - - -
Tiết 4 - 12B3 - Hóa học TC - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12B5 - Vật lí - - - - - - - - - - 12B2 - Vật lý TC - - - -
Tiết 5 - 12B3 - Hóa học - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12B5 - Vật lí - - - - - - - - - - 12B2 - Vật lí - - - -

Trang chủ | Danh sách lớp