Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 10B10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Ngữ văn Hóa học Toán Ngữ văn
Tiết 2 Toán T. Anh Ngữ văn Vật lí Toán Toán
Tiết 3 Công nghệ GD QP-AN Vật lí Tin học Sinh học GDCD
Tiết 4 Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Công nghệ T. Anh Tin học
Tiết 5 Địa Lí Lịch Sử Lịch Sử T. Anh SHL