Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 10B11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GD QP-AN Ngữ văn Ngữ văn GDCD Ngữ văn
Tiết 2 T. Anh Công nghệ Ngữ văn Tin học Toán Toán
Tiết 3 Sinh học T. Anh Toán Lịch Sử Lịch Sử Toán
Tiết 4 Địa Lí Vật lí T. Anh Hóa học Tin học T. Anh
Tiết 5 Ngữ văn Hóa học Công nghệ Vật lí SHL