Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 10B12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Ngữ văn Toán Tin học Vật lí
Tiết 2 Ngữ văn Lịch Sử Lịch Sử Toán Hóa học Tin học
Tiết 3 Toán Ngữ văn Hóa học Công nghệ GDCD Ngữ văn
Tiết 4 Công nghệ Ngữ văn Sinh học T. Anh Vật lí T. Anh
Tiết 5 GD QP-AN T. Anh T. Anh Địa Lí SHL