Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 10B1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Vật lí Vật lí Tin học Lịch Sử Lịch Sử
Tiết 2 Sinh học Toán Hóa học Ngữ văn Sinh học Địa Lí
Tiết 3 Toán Toán Hóa học Ngữ văn T. Anh T. Anh
Tiết 4 Toán GD QP-AN Tin học GDCD Vật lí Ngữ văn
Tiết 5 T. Anh Công nghệ Hóa học Công nghệ SHL