Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 10B2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Toán GD QP-AN Sinh học Ngữ văn
Tiết 2 Lịch Sử Công nghệ Toán Hóa học Lịch Sử Tin học
Tiết 3 Vật lí Tin học T. Anh Địa Lí Hóa học Sinh học
Tiết 4 Hóa học Vật lí Công nghệ Ngữ văn T. Anh GDCD
Tiết 5 Toán Vật lí Ngữ văn T. Anh SHL