Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 10B3 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Hóa học Vật lí Hóa học
Tiết 3 Hóa học Vật lí Hóa học
Tiết 4 Toán Thể dục Toán Vật lí
Tiết 5 Toán Thể dục Toán Vật lí