Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 10B3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Tin học Lịch Sử Vật lí Sinh học
Tiết 2 Toán Toán Vật lí Sinh học Vật lí Lịch Sử
Tiết 3 Toán Địa Lí Ngữ văn Công nghệ Công nghệ Ngữ văn
Tiết 4 Tin học T. Anh Hóa học GDCD Hóa học Ngữ văn
Tiết 5 T. Anh T. Anh GD QP-AN Hóa học SHL