Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 10B4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GDCD Sinh học Ngữ văn GD QP-AN Vật lí
Tiết 2 T. Anh Toán Công nghệ Ngữ văn Công nghệ Toán
Tiết 3 T. Anh Vật lí Toán Hóa học Ngữ văn Hóa học
Tiết 4 Vật lí T. Anh Toán Tin học Lịch Sử Hóa học
Tiết 5 Tin học Địa Lí Lịch Sử T. Anh SHL