Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 10B5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Địa Lí Sinh học T. Anh GDCD
Tiết 2 Tin học Ngữ văn Vật lí Lịch Sử Hóa học Hóa học
Tiết 3 Ngữ văn Công nghệ T. Anh Vật lí Toán Công nghệ
Tiết 4 T. Anh Toán T. Anh Vật lí Lịch Sử Toán
Tiết 5 Hóa học Toán Tin học GD QP-AN SHL