Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 10B6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Vật lí Ngữ văn Hóa học Ngữ văn
Tiết 2 GDCD GD QP-AN Tin học Hóa học Tin học Ngữ văn
Tiết 3 T. Anh Toán T. Anh Sinh học Toán T. Anh
Tiết 4 Lịch Sử Toán Lịch Sử Công nghệ Toán Công nghệ
Tiết 5 Vật lí Hóa học Vật lí Địa Lí SHL