Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 10B7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Lịch Sử T. Anh Hóa học Toán T. Anh
Tiết 2 Lịch Sử T. Anh Hóa học Vật lí GD QP-AN Công nghệ
Tiết 3 Tin học Hóa học Ngữ văn Vật lí Sinh học Toán
Tiết 4 Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn Toán Công nghệ Toán
Tiết 5 T. Anh Vật lí GDCD Tin học SHL