Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 10B8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Ngữ văn Hóa học Vật lí Vật lí Toán
Tiết 2 Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ GD QP-AN T. Anh GDCD
Tiết 3 Vật lí T. Anh Sinh học Toán Tin học Tin học
Tiết 4 T. Anh Lịch Sử T. Anh Toán Địa Lí Công nghệ
Tiết 5 Lịch Sử Toán Hóa học Hóa học SHL