Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 10B9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Địa Lí T. Anh Lịch Sử Lịch Sử Tin học
Tiết 2 Ngữ văn Hóa học T. Anh Công nghệ Hóa học Công nghệ
Tiết 3 Ngữ văn Toán Tin học Ngữ văn T. Anh Ngữ văn
Tiết 4 Vật lí GDCD Toán Vật lí Toán Ngữ văn
Tiết 5 T. Anh GD QP-AN Sinh học Toán SHL