Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 11C10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Hóa học Sinh học Ngữ văn Hóa học Ngữ văn
Tiết 2 Ngữ văn Công nghệ Vật lí Lịch Sử T. Anh Ngữ văn
Tiết 3 T. Anh Toán T. Anh GDCD GD QP-AN Vật lí
Tiết 4 Toán T. Anh Tin học Toán Công nghệ
Tiết 5 Toán Địa Lí Toán SHL