Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 11C11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Địa Lí T. Anh GD QP-AN Vật lí
Tiết 2 GDCD Toán T. Anh T. Anh Ngữ văn Tin học
Tiết 3 Công nghệ Hóa học Sinh học Toán Lịch Sử Ngữ văn
Tiết 4 T. Anh Toán Toán Công nghệ Ngữ văn
Tiết 5 Ngữ văn Hóa học Vật lí SHL