Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 11C12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Tin học T. Anh Vật lí T. Anh T. Anh
Tiết 2 Công nghệ Vật lí Hóa học Hóa học Toán T. Anh
Tiết 3 Toán Toán Địa Lí Ngữ văn Toán Công nghệ
Tiết 4 Ngữ văn GDCD Lịch Sử Sinh học Ngữ văn
Tiết 5 Ngữ văn Toán GD QP-AN SHL