Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 11C1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Sinh học Hóa học T. Anh Vật lí Ngữ văn
Tiết 2 Vật lí Hóa học Địa Lí Công nghệ Lịch Sử Ngữ văn
Tiết 3 Công nghệ GDCD Vật lí Toán Toán Sinh học
Tiết 4 T. Anh Ngữ văn Toán GD QP-AN Hóa học
Tiết 5 Toán Tin học T. Anh SHL