Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 11C2 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Hóa học Vật lí GD QP-AN Toán Ngữ văn
Tiết 2 Sinh học GDCD Lịch Sử T. Anh Vật lí Ngữ văn
Tiết 3 Toán Sinh học Địa Lí Ngữ văn T. Anh Công nghệ
Tiết 4 Toán Hóa học Hóa học T. Anh Vật lí
Tiết 5 Công nghệ Toán Tin học SHL