Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 11C3 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Vật lí Vật lí T. Anh Sinh học
Tiết 2 Hóa học Tin học Công nghệ Vật lí Toán Hóa học
Tiết 3 GDCD Công nghệ Toán T. Anh Ngữ văn Lịch Sử
Tiết 4 Địa Lí Toán GD QP-AN Ngữ văn Toán
Tiết 5 T. Anh Ngữ văn Hóa học SHL