Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 11C4 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Vật lí Công nghệ Sinh học Tin học Hóa học
Tiết 2 Hóa học T. Anh Vật lí GD QP-AN GDCD Hóa học
Tiết 3 Toán Lịch Sử Toán Địa Lí Toán Ngữ văn
Tiết 4 Vật lí Toán Ngữ văn T. Anh Công nghệ
Tiết 5 Sinh học Ngữ văn T. Anh SHL