Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 11C5 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Tin học T. Anh T. Anh Vật lí
Tiết 2 Ngữ văn Hóa học GD QP-AN Toán T. Anh Công nghệ
Tiết 3 Ngữ văn Vật lí Vật lí Công nghệ Hóa học GDCD
Tiết 4 Toán Sinh học Địa Lí Lịch Sử Toán
Tiết 5 Toán Hóa học Ngữ văn SHL