Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 11C6 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán GD QP-AN Địa Lí Hóa học Tin học
Tiết 2 Vật lí Ngữ văn Vật lí Vật lí GDCD Lịch Sử
Tiết 3 Sinh học T. Anh Công nghệ Toán T. Anh Công nghệ
Tiết 4 Ngữ văn T. Anh Hóa học Toán Hóa học
Tiết 5 Ngữ văn T. Anh Toán SHL