Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 11C7 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán T. Anh Vật lí GDCD Vật lí
Tiết 2 Toán Toán T. Anh T. Anh T. Anh Công nghệ
Tiết 3 Hóa học Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn Toán Tin học
Tiết 4 Vật lí Công nghệ Ngữ văn Hóa học Sinh học
Tiết 5 Địa Lí GD QP-AN Hóa học SHL