Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 11C8 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Toán Toán Địa Lí Ngữ văn Toán
Tiết 2 Vật lí Toán Sinh học T. Anh Công nghệ Ngữ văn
Tiết 3 T. Anh T. Anh Hóa học GD QP-AN Tin học Ngữ văn
Tiết 4 GDCD Vật lí Vật lí Hóa học T. Anh
Tiết 5 Công nghệ Hóa học Lịch Sử SHL