Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 11C9 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Ngữ văn T. Anh Ngữ văn T. Anh
Tiết 2 Địa Lí Hóa học Ngữ văn Tin học GD QP-AN T. Anh
Tiết 3 Ngữ văn Toán Công nghệ Vật lí Hóa học Toán
Tiết 4 Công nghệ Lịch Sử Sinh học Vật lí Toán
Tiết 5 Toán Toán GDCD SHL