Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A10 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Toán Địa Lí Lịch Sử Ngữ văn T. Anh
Tiết 3 Toán Địa Lí Lịch Sử Ngữ văn T. Anh
Tiết 4 T. Anh Toán Ngữ văn T. Anh GDCD
Tiết 5 T. Anh Toán Ngữ văn T. Anh GDCD