Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A10 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ GDCD Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn T. Anh
Tiết 2 Ngữ văn T. Anh Sinh học Ngữ văn Tin học Toán
Tiết 3 Toán Tin học Thể dục Vật lí T. Anh Lịch Sử
Tiết 4 Hóa học Toán Thể dục Công nghệ Địa Lí GD QP-AN
Tiết 5 Vật lí Toán Hóa học Địa Lí Sinh học SHL