Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A11 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Lịch Sử Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn
Tiết 3 Lịch Sử Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn
Tiết 4 Địa Lí T. Anh T. Anh GDCD T. Anh
Tiết 5 Địa Lí T. Anh T. Anh GDCD T. Anh