Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A11 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Thể dục GDCD Toán T. Anh Toán
Tiết 2 Ngữ văn Thể dục Hóa học Toán Sinh học T. Anh
Tiết 3 Tin học T. Anh Công nghệ Hóa học GD QP-AN Tin học
Tiết 4 Vật lí Toán Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Địa Lí
Tiết 5 Sinh học Lịch Sử Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn SHL