Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A12 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ Thể dục Vật lí Toán Sinh học Ngữ văn
Tiết 2 Sinh học Thể dục Ngữ văn Toán Địa Lí Ngữ văn
Tiết 3 Địa Lí Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn GD QP-AN
Tiết 4 T. Anh Hóa học T. Anh Lịch Sử Công nghệ Vật lí
Tiết 5 T. Anh Tin học GDCD Hóa học Tin học SHL