Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A1 - Buổi Sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 Chào cờ T. Anh Hóa học Toán Công nghệ Toán
Tiết 2 Địa Lí Lịch Sử Sinh học GDCD Vật lí Toán
Tiết 3 Ngữ văn Địa Lí T. Anh Thể dục T. Anh Hóa học
Tiết 4 Tin học Hóa học Ngữ văn Thể dục Sinh học Sinh học
Tiết 5 Vật lí Tin học Ngữ văn GD QP-AN Toán SHL