Trường :
THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN
TKB có tác dụng từ: 01/03/2021


Thời khóa biểu lớp: 12A2 - Buổi Chiều

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1
Tiết 2 Hóa học Toán Toán Hóa học
Tiết 3 Hóa học Toán Toán Hóa học
Tiết 4 Ngữ văn T. Anh Sinh học Vật lí Vật lí
Tiết 5 Ngữ văn T. Anh Sinh học Vật lí Vật lí